quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Luís Roberto 'perdeu mané' Barroso teve o descaramento de afirmar durante reunião da 'corte' que Cleriston Pereira da Cunha, preso político, morreu na 'Papuda' por 'causas naturais'